Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

Riskanalys

För Lunds kommun är detta ett megaprojekt -  jämför med t ex Högevallsbadet som ju precis gett kommunledningen några fjädrar i hatten.  Att spårvägsprojektet är ett riskfyllt och komplicerat projekt framgår av rapporten:

Analys av lämplig genomförandestrategi för spårvägsutbyggnad i Lund

Det är en innehållsrik rapport, penibelt strukturerad och koncist skriven. Ett av de intressantare avsnitten är de som berör risker och riskhantering:


 Här en Power Point från Byggnadsekonomi, LTH, om riskhantering i projektplanering:

Riskhantering i projektplanering

Ha gärna spårvägsprojektet i tankarna vid läsning av rapporten:

"Planera för det oplanerade” – Lunds Kommuns Workshop om resiliens den 27 augusti 2013