Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Varför just spårväg? 

Förespråkarna kommer gång på gång tillbaka till ett antal skäl varför man vill ha ett spårvägssystem och inget på linjen Lund C- ESS.

Det först skälet är att endast ett spårvägssystem har tillräcklig kapacitet för att klara transportbehovet. 

Det andra skälet är stegringen av  marknadspotentialen (ökade fastighetsvärden) på Brunnshög  som en följd av enspårvägsetablering genom området.

Det tredje skälet som anförs är hållbarhetsargumentet.

Det fjärde skälet är att det nu är försent för en omstart, senast framfört av Karin Smith Svensson i Sydsvenskan 2014-02-14. Sista stycket, sista raden: För att inte äventyra kommunala investeringsmedel och kunna säkerställa att det finns en bra kollektivtrafik till Lund NE när Max IV öppnar bör spårvägsplanerna fullföljas.


 

Se även Tyréns rapport 2014-01-15. 

Satsningar på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande