Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 

Kapacitetsargumentet

Skäl nummer ett, att det finns ett kapacitetskrav på ett kollektivtransportsystem, det finns det inget principiellt att invända emot. Men man måste naturligtvis argumentera för det på ett intellektuellt hederligt sätt. Fråga har två komponenter: 

  • Transportbehovet, dvs dimensionerande antal resande (flödet)i maxtimmen
  • Transportsystemet kapacitet, dvs antal personer/timme. Det kommer då bara inte an på fordonets maxkapacitet. I sista hand är det fråga om var komfortgränsen går i det aktuella falle


Transportbehovet

Frågan om transportbehovet behandlas utförligt under PROGNOSER.