Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Värdestegringsargumentet

"På Brunnshög ligger ett guldägg!" Det kunde vi höra Håkan Lockby säga vid informationsmötet i höstas på Järnåkraskolan. Uttalandet torde ha inspirerats av rapporten:

Stadsplanering och fastighetsvärden - spårväg Lund till ESS

Rapporten är daterad 2012-12-12 och utförd av "evidens". Ingenstans framgår vem som är beställaren. De räkneexempel som redovisas baseras på teorin om "den ny ekonomiska geografin" som illustreras i nedanstående bild.

Självförstärkande tillväxt i stora regioner - teorin bakom kallas "den nya ekonomiska geografin"

Som framgår nedan är slutsatserna rent hisnande. Här påstås att spårvägens effekt på marknadsvärdena uppgår till 3,6 Mrd kr, och att det för bostäder och kontor motsvarar ca 10 % respektive 13 % högre pris/hyra jämfört med utan spårväg. Menar man att detta är effekten av skillnaden mellan spårväg och bussystem, oavsett om bussystemet motsvarar bästa bästa möjliga teknik och komfort.? Naturligtvis inte! Även om jämförelsealternativet inte explicit inte nämns. 

Enligt konsultföretagets 'evidens' hemsida arbetar man efter tre grundbultar: evidensbaserat, vetenskapligt förankrat samt skräddarsydda lösningar. Det är vad vi ser här: